19. aprīlī Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā notika lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēguma pasākums.

Šogad DNCB pieteicās 47 žūrijas eksperti. Prieks, ka grāmatas lasīja un vērtēja visa Dobeles 1. vidusskolas 2. c klase. Izsakām pateicību Albātu ģimenei, kuru pārstāvēja 2 dēli un māmiņa.  Pati jaunākā žūrijas eksperte bija Margarita Goža. Pasākumu  ar dziesmām un rotaļām kuplināja  Glūdas pagasta bērnu folkloras kopa “Dzīpariņi”. Liels paldies visiem. Lasīsim grāmatas!