2018. gada 24. aprīlī plkst. 10.00 Apes bibliotēkas Pensionāru atpūtas istabā (Skolas ielā 4, Apē) notiks tematiska saruna  "Jaunumi grāmatu pasaulē"