2018. gada 20. martā plkst. 17.30 – 19.30 Ulbrokas bibliotēkas telpās (Institūta ielā 1,  Ulbrokā) notiks tikšanās ar rakstnieku, ceļotāju un dažādu kultūru pazinēju Pēteri Strubergu Austrālijas un Dienvidamerikas stāstos.