2018. gada 30.janvārī Jelgavā, Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās Skolotāju ielā 8, plkst. 15.00 notiks pirmās un pagaidām Latvijā vienīgās rotaļlietu bibliotēkas atklāšana. Rotaļlietu bibliotēku "Ringla" Jelgavas iedzīvotājiem izveidojis "Izglītības iniciatīvu centrs" ar Jelgavas pilsētas domes atbalstu.

Rotaļlietu bibliotēka ir īpaša kopā būšanas vieta, kur satiekas dažādas ģimenes un paaudzes, lai patīkamā atmosfērā aizraujoši un lietderīgi pavadītu laiku, kopīgi spēlējoties. Divas reizes nedēļā: otrdienās un sestdienās, rotaļlietu bibliotēka "Ringla" piedāvās radošas un attīstošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, kā arī iespēju uz laiku aizņemties spēli vai rotaļlietu, lai kopīgi rotaļātos ar to mājās.


"Bērnam rotaļā attīstās vēlme darboties un sadarboties ar citiem, pieaug aktivitāte, rodas ticība sev un veidojas emocionāls kontakts ar pieaugušajiem. Rotaļas dod iespēju būt radošiem un ļauj piemērot tās atbilstoši bērnu un pieaugušo vecumam un etniskajiem kultūras elementiem, vajadzībām, pieredzei un interesēm. Rotaļa ir logs uz apkārtējo pasauli, " uzsver Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe.


Šis jauninājums - rotaļlietu bibliotēka - Latvijā tiek veidots starptautiskajā projektā "Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: TOY metodes iekļaušanai", kura mērķis ir parādīt, ka sociālā iekļaušana ir iespējama, veidojot jēgpilnu un savstarpējā uzticībā balstītu mijiedarbību starp maziem bērniem un viņu ģimenēm, kas pārstāv visdažādākās etniskās grupas, tai skaitā romus. Rotaļlietu bibliotēka ir droša vide, kur veidot šo sadarbību un mijiedarbību. Bibliotēka ir atvērta jebkuram bērnam un viņa ģimenes locekļiem.


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta Sadarbības Partneris un līdzfinansētājs - Jelgavas pilsētas dome.


Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija - bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

 


Papildu informācija:
Kristīne Liepiņa
Projekta vadītāja
Tālr.: 29164099
E-pasts: iic.kristine@gmail.com


http://iic.lv/projekti/inovativs-veids-romu-bernu-izglitibai-un-aprupei-toy-metodes-ieklausanai/


https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/

Tagi: Rotaļlietu bibliotēkas