Aizvien lielāks skaits audiovizuālā satura industrijas pārstāvju iesaistās nelicencēta satura aprites ierobežošanā, ziņojot Valsts policijai par pārkāpumiem un sniedzot tehnisku atbalstu.

Pozitīvu nozares sadarbības attīstību rāda arī biedrības "Par legālu saturu" biedru skaita pieaugums - tas šobrīd sasniedz jau 12 nozīmīgu industrijas pārstāvju atzīmi.

 
Šādu slēdzienu 11.decembrī notikušajā Kultūras ministrijas (KM) darba grupas televīzijas pakalpojumu nelegālās izplatīšanas internetā ierobežošanai sanāksmē izdarīja darba grupas pārstāvji, iepazīstoties ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 4.nodaļas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) un biedrības „Par legālu saturu” šogad paveikto nelegālo televīzijas pakalpojumu ierobežošanas jomā.

 
“Kopumā vērtējot Valsts policijas un NEPLP darbību, kā arī novērtējot biedrības „Par legālu saturu” nozīmīgo ieguldījumu jautājuma aktualizācijā un risināšanā, darba grupa secināja, ka ir panākts progress, īpaši uzsverot tieši efektīvo iestāžu un nozares sadarbību. Nākamajā periodā īpaša uzmanība jāvelta plašākas sabiedrības izglītošanai, kā arī jāstiprina visu nozares lielāko dalībnieku un institūciju sadarbība, lai panāktu ievērojamu nelegālā audiovizuālā satura izmantošanas samazināšanos”, komentē KM Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne.


Darba grupas locekļi augstu novērtēja Valsts policijas 2017.gada darba rezultātus minētajā jomā - izdevies pārtraukt vairāku nelicencētu televīzijas servisu darbību, kuru kopējais klientu skaits bija aptuveni 18 000 (20% no aplēstā nelegālā tirgus apjoma). Šogad Valsts policija ir veikusi 509 audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes, uzsāktas 55 administratīvā pārkāpuma lietas un 13 kriminālprocesi. Valsts policija ir veikusi arī specializētas darbinieku apmācības, notikusi arī policijas darbinieku, prokuroru un tiesnešu konference par tiesībaizsardzības iestāžu lomu intelektuālā īpašuma pārkāpumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā.

 

Rezultātu sasniegšanu iespējamu padarīja Valsts policijas kapacitātes stiprināšana - no 2017.gada 1.janvāra par 7 štata vietām palielināti Valsts policijas resursi cīņā pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, t.sk. nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošanu.


Kā izaicinājumu nākamajam gadam Valsts policija iezīmēja nepieciešamību nodrošināt vienveidīgu normatīvo aktu piemērošanas praksi visās tiesībaizsardzības iestādēs.


Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) darba grupas locekļus informēja par veiktajiem darbiem, jo īpaši uzsverot reģistrācijas un paziņošanas sistēmas sakārtošanu un publisko datu bāžu veidošanu. Arī NEPLP veikusi pārbaudes un uzsākusi piecas administratīvo pārkāpumu lietas.


Savukārt biedrība „Par legālu saturu” šogad parakstījusi trīs sadarbības memorandus – ar NEPLP, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Interneta asociāciju, atsevišķu memorandu ar Valsts policiju un ar LR Patentu valdi. Piedalījusies augstāk minēto tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību nodrošināšanā. Kā arī organizējusi sabiedrības informēšanas kampaņas un diskusijas.


Biedrības mērķis nākamajam gadam ir panākt nelegālo televīzijas pakalpojumu apmēra samazināšanos par 30%. Kā prioritāros pasākumus biedrība plāno turpināt apmācības, sākt lietot interneta monitoringa rīku nelegāla satura identificēšanai, turpināt publiskās diskusijas un uzsākt sociālās kampaņas, rosinot diskusiju arī par gala patērētāja atbildību, un atkārtot pētījumu par nelegālā televīzijas tirgus apmēru.
Saskaņā ar kultūras ministres Daces Melbārdes rīkojumu izveidotā darba grupa pastāvīgi monitorē televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības nodrošināšanas progresu, īpašu uzmanību pievēršot kompetento iestāžu darba rezultātiem. Darba grupas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no elektronisko sakaru nozares un valsts institūcijām.

 

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai" (skatīts Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra sēdē) norādītajam nelegālo televīzijas pakalpojumu apjoms veido vismaz 15 – 20% no visa televīzijas tirgus apjoma. Arī Dr. Arņa Saukas, Rīgas Ekonomikas augstskolas un biedrības "BASE" veiktajā pētījumā "Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā 2015" norādīts, ka vismaz 100 000 mājsaimniecības izmanto nelegālos maksas televīzijas pakalpojumus.

 

 
Papildu informācijai:

Aiga Grišāne

KM Mediju politikas nodaļas vadītāja

Tālr.: 67330337

E-pasts: Aiga.Grisane@km.gov.lv