2017. gada 8. decembrī plkst. 15.00 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā (Palasta ielā 4, Rīgā) norisināsies UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra jauno nomināciju atklāšanas pasākums. Tas pulcēs Latvijas atmiņas institūciju pārstāvjus un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības partnerus. 


Pasākumā sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā saņems Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka par nomināciju „Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs.”; Latvijas Nacionālā bibliotēka par nomināciju „Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija (18. – 19. gs.)”, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts par nomināciju „Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija (1926–1947)”, kā arī Tukuma muzejs un Jēkabpils vēstures muzejs par papildinājumiem nominācijai “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”. 


Sertifikātus pasniegs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente kultūras ministre Dace Melbārde kopā ar UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētāju Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku. 


Mediju pārstāvji laipni aicināti apmeklēt pasākumu klātienē pasākuma norises vietā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākuma sākums plkst. 15.00. 


Par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām 2009. gadā izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Nomināciju iesniegšana notiek reizi četros gados. 


Līdz šim UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautas šādas nominācijas: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”, “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā kopš 2001. gada atrodama Latvijas nominācija “Dainu skapis”, un 2009. gadā Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. 


Plašāk par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un tās Latvijas nacionālo reģistru: www.atmina.unesco.lv.

 
Informāciju sagatavojusi:

Kitija Balcare

UNESCO LNK komunikācijas konsultante

Tālr.: 29683396

E-pasts: k.balcare@gmail.com 

Tagi: UNESCO