2017. gada 22. novembrī plkst. 18.00 Ojāra Vācieša muzejā (O. Vācieša ielā 19, Rīgā) notiks Imanta Auziņa krājuma “Klusums nav mēmums” atvēršanas svētki

 

“Klusums nav mēmums” ir īpašs krājums – tas vienlaikus nevainojami iederas dzejnieka daiļrades kopējā lokā, taču to caurstrāvo arī noslēguma, pabeigtības sajūta, rāma un vieda samierināšanās ar neizbēgamību. Cilvēciskas jūtas – mīlestība, skumjas – radījušas smeldzīgas rindas, kurās aiz šķietamas pasivitātes jaušas spriedze un liels apslēpts spēks – kā jau liecina krājuma nosaukums “klusums”, izteiksmes rimtums nebūt nenozīmē dziļas, piesātinātas jēgas promesamību, drīzāk tieši pretēji – dzejnieka doma šajās rindās, kā allaž, ir skaidra un asa arī bez skaļiem saukļiem un mākslotām konstrukcijām. Mākslinieciski atklājumi parādās romantisko jūtu tēlojumos, paradoksos, dažkārt slēptā ironijā, ko rada vilšanās un rūgtums par cilvēka likteni vispār un arī konkrētajā laikā un telpā: 20. un 21. gadsimta Latvijā, tik ļoti mīlētā, beidzot atkal it kā brīvā. Šis „it kā” daļai dzejoļu piešķir smagāku ironiju, arī sarkasmu. Lielu daļu dzejoļu var definēt kā filozofisko liriku, kurā jaušamas dzejnieka alkas pēc lieluma, mūžības, taču vienmēr klātesoša ir arī apjausma par neatgriezeniski un neapturami aizejošo laiku, šodienai pārtopot vakardienā. 

 

Krājumā iekļauti arī vairāki Imanta Auziņa atdzejojumi, kuros vērojama savdabīga autora oriģināldzejas sasaukšanās ar cittautu literārajiem strāvojumiem. Šie atdzejojumi vēl un vēlreiz akcentē domu par cilvēcību – vienīgo, ko iespējams pretstatīt naidam un kariem.