2017. gada 24. oktobrī plkst. 10.00 Apes bibliotēkas Senioru atpūtas istabā (Skolas ielā 4, Apē) notiks muzikāla dzejas kompozīcija "Viršu ziedu aijātā..." (Novadniecei, dzejniecei E.Zālītei -119).