Noslēdzoties pašmāju vietvārdu iemūžināšanas akcijai “Vietvārdu talka”, Vietvārdu dienā, piektdien, 20. oktobrī, plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies akcijas noslēguma pasākums, lai iepazīstinātu ar talkas “ražu” un suminātu čaklākos talciniekus un vietvārdiem bagātākos novadus. 


Pasākumu atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, savukārt Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktores vietniece Sanda Rapa sniegs ieskatu apkopotajā informācijā un statistikā par “Vietvārdu talkā” paveikto. 


Par vietvārdu nozīmi un būtiskumu ikdienas lietošanā un vietvārdu saudzēšanā vēstīsLĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece un vadītājas vietniece Dace Kavace. 


Ar dzejisku sveicienu klātesošos talciniekus un talcinieces suminās dzejniece Inese Zandere.  


Pasākumu vadīs un tajā muzicēs mūziķis Kārlis Kazāks.


Mediju pārstāvji laipni aicināti apmeklēt pasākumu klātienē pasākuma norises vietā – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Ierašanās no plkst. 12.30, pasākuma sākums plkst. 13.00.


Par akciju “Vietvārdu talka” 

Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagājuši jau simts gadu. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana pierimusi, un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz pusgadsimta slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicināja Latvijas iedzīvotājus uz kopīgu “Vietvārdu talku”, kur ikviens tika aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Plašāka informācija pieejama šeit

 
Informāciju sagatavojusi:

Kitija Balcare

UNESCO LNK komunikācijas konsultante

Tālr.: 29683396

E-pasts: k.balcare@gmail.com