2017. gada 19. oktobrī plkst. 13.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (J. Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā) notiks zinātniskie lasījumi par Raini un Imantu Ziedoni.


Lasījumu programma:

Ievadvārdi – Imanta Ziedoņa muzejs, Raiņa un Aspazijas vaasarnīca.


Pirmā sēde. Vada Astrīda Cīrule.

1. Ausma Cimdiņa, Dr. philol. (Latvijas Universitāte) – Raiņa motīvs Imanta Ziedoņa daiļradē.

2. Linda Grīnberga, Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Trešā tēva dēla ideja: Rainis. Imants Ziedonis.

3. Zane Šiliņa, Dr. art. (Latvijas Kultūras akadēmija) – Telpa Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”.4. Agris Redovičs, kinozinātnieks – Filma “Pūt, vējiņi!” – interpretāciju sadursme.


Kafijas pauze.


Otrā sēde. Vada Katrīna Kūkoja.

5. Artis Svece, Dr. phil. (Latvijas Universitāte) – Divi dzejnieki, radoši cilvēki un politiski darbinieki.

6. Jānis Zālītis, Dr. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Kultūras fonds – no Raiņa līdz Ziedonim.

7. Divi māju būvētāji:Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Raiņa Jaundubultu vasarnīca.Katrīna Kūkoja, Mg. philol. (Imanta Ziedoņa muzejs) – Imanta Ziedoņa Murjāņu māja.


Kristīne Tjarve (Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas izdevums.

Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Imants Ziedonis lasa Raiņa dienasgrāmatu.
Ausma Kantāne (aktrise) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas fragmentu lasījums.


Goran Gora – Dzeja mūzikā.


Noslēguma kafija un diskusijas.


Lasījumus atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.


Vairāk informācijas: – 67764295, astrida.cirule@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapā.