Izstādes Apes bibliotēkā 2017. gada oktobrī.

Abonementā:

          "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei - 119 "

            (Cikls "Mūsu jubilāri")

 

Bērnu literatūras nodaļā:

              "Mans prieks ir lasīšana!"

              "Visiem , kas mīl dzīvniekus"

 

Lasītavā:

          "Novadniekam, rakstniekam Linardam Laicenam - 134"