2017. gada 24. augustā pievienojieties Lauku un mazo bibliotēku asociācijas (Association for Rural & Small Libraries, ARSL) tīmekļsemināra diskusijai par bibliotēku nākotni, kas ir daļa no IFLA Globālās vīzijas iniciatīvas.

Šogad Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) uzsāka virkni Globālās vīzijas diskusiju, lai apvienotu bibliotēku nozares speciālistus no visas pasaules ar mērķi izpētīt, kā vienota bibliotēku nozare var pieņemt nākotnes izaicinājumus. IFLA uzskata ka izaicinājumi, ar kuriem saskaras bibliotēku joma saistībā ar joprojām pieaugošo globalizāciju, var tikt pārvarēti bibliotēku nozarei apvienojoties un rodot kopīgu atbildi. 

 

Lai noskaidrotu nākotnes izaicinājumus un iespējas, ar ko saskaras bibliotēku nozare, un palīdzētu noteikt vienotas un saistītas bibliotēku nozares prioritārās darbības, pievienojieties tīmekļsemināram un piedalieties diskusijā!


Lauku un mazo bibliotēku asociācija sadarbībā ar WebJunction aicina lauku un mazās bibliotēkas pievienoties šai interaktīvajai tīmekļsemināra diskusijai, lai izteiktu savus viedokļus un palīdzētu veidot unikālu un visaptverošu IFLA Globālo vīziju.

 

Lai noskaņotos diskusijai, padomājiet par savu darbu bibliotēku nozarē: kā jūs domājat, kāpēc jūsu darbs ir svarīgs? kā jūs redzat savu darbu nākotnē? Jūs varat atsaukties arī uz IFLA Tendenču ziņojumu, kā arī izmatot citas publikācijas par bibliotēkām un nākotnes tendencēm. Kopā mēs veidojam izglītotas, informētas un līdzdarboties gribošas sabiedrības. Kopā mēs veidojam nākotni. Pievienojieties mums!

 

Atbalsta: Jennifer Pearson, ARSL valdes locekle, IFLA Globālās vīzijas Ziemeļamerikas reģionālo diskusiju pārstāve un Māršala (Marshall) apgabala memoriālās bibliotēkas direktore


Reģistrēties


Saistītie resursi

Association for Rural & Small Libraries

IFLA's Global Vision

IFLA’s Trend Report

 

 

 

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Bibliotēku portāla redaktore

Tālr.: 67716043

portals@lnb.lv 

kristine.deksne@lnb.lv

Tagi: Diskusijas, IFLA, Tīmekļsemināri, IFLA Globālā vīzija