2017. gada 23. augustā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Fridriha Candera - kosmosa izpētes muzeja bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 4.stāvā, Rīgā) notiks grāmatas "Planēta 7" atvēršanas svētki.

 

Digitālo tehnoloģiju jēgpilna un efektīva izmantošana ir viens no mūsdienu izglītības mērķiem, mācot ne tikai tehniski tās lietot, bet arī izmantot zināšanu veidošanā, dalīties ar jaunradītajām zināšanām, prast kritiski strādāt ar datiem un informāciju, kā arī izmantot jaunas līdzdalības un sadarbības formas. Skolēnam ir jāprot domāt, lietot, strukturēt, salīdzināt, analizēt, izvērtēt un radīt savas zināšanas - šie 7 vārdi ir kā pamats nule kā izdotajai grāmatai par gudru un drošu interneta lietošanu "Planēta 7" 8-12 gadus veciem bērniem.

 

Interaktīvais un bērniem viegli uztveramais mācību materiāls palīdzēs apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas gan veiksmīgam mācību procesam, gan ikvienai dzīves situācijai darbā ar digitālajām tehnoloģijām jēgpilni un droši. Grāmatas izdevējs ir Latvijas Drošāka interneta centrs drossinternets.lv, tā izdota ar Eiropas Komisijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējumu. Grāmata bez maksas tiks izplatīta skolās visā Latvijā.

 

Par grāmatas ideju, tapšanu, medijpratības lomu izglītībā un esošo situāciju valstī stāstīs:

•Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska;

•Kultūras ministrijas Mediju politikas eksperte Klinta Ločmele;

•grāmatas autores Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

 

Papildu informācija:

Kaspars Līcītis

Latvijas Drošāka interneta centra preses sekretārs

Tālr.: 29660003