Jelgavas pilsētas bibliotēka ir sagatavojusi jauno – 2018. gada – ievērojamu novadnieku kalendāru. Tajā apkopotas īsas ziņas par novadam nozīmīgām personībām, kurām nākamgad apritēs apaļas 5 un 10 gadu jubilejas (50 gadi, 55, 60, 65 utt.).

2018. gadā vācbaltu gleznotājam, gleznu restauratoram, mākslas vēsturniekam Jūliusam Dērnigam – 200, latviešu teātra un dramaturģijas pamatlicējam Ādolfam Alunānam – 170, valodniekam Kārlim Mīlenbaham – 165, vēsturniekam Arvedam Švābem – 130, literatūrzinātniecei, grāmatniecības vēstures pētniecei Līvijai Labrencei – 90. 

 

Sveiksim apaļās jubilejās tādus ievērojamus novadniekus kā diriģenti, pedagoģi Veltu Riekstu, režisori Indru Rogu, emeritēto profesoru Jāni Latvieti un daudzas citas ievērojamas personības, kam ir vai ir bijusi saistība ar Jelgavu un novadu.

 

Novadnieku kalendārs apskatāms Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietnē www.jelgavasbiblioteka.lv sadaļā Par Jelgavu.

 

Dati kalendāram iegūti no bibliotēkā veidotās datubāzes "Ievērojami cilvēki Jelgavā", kur šobrīd apkopota informācija par 1362 personām. Datubāze pastāvīgi tiek papildināta un tās veidošanā aicināts piedalīties ikviens jelgavnieks. Informāciju sagatavoja:

Baiba Īvāne-Kronberga

Jelgavas pilsētas bibliotēkas

Informācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 63007747; 26367743

E-pasts: Baiba.Ivane-Kronberga@biblioteka.jelgava.lv

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/