2017. gada 21. jūnijā plkst. 18.00 kafejnīcā "Grauzdētava" (("Rocket Bean Roastery"), Rīgā, Miera ielā 29/31), turpinot ikmēneša sarunu ciklu "Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?", notiks trešā saruna, kurā uzstāsies tekstgrupa "Orbīta". 

 
Katra mēneša trešajā trešdienā notiek rakstnieku un dzejnieku sarunas par valodas un literatūras profesionālajiem jautājumiem.Sarunu cikla vadītājs, dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš aicina dažādu paaudžu līdzīgas vai atšķirīgas ievirzes rakstniekus un dzejniekus uz pārdomām par vēstures atspoguļojumu prozas darbos, stila smalkumiem dzejā, literārā darba valodu, bērnu literatūras piedāvājumu un pieprasījumu, par cenzūru un konjunktūru un citiem jautājumiem, kas paliek aiz uzrakstītā un publicētā.

 

Uz trešo sarunu trešdien, 21. jūnijā, aicināti tekstgrupas "Orbīta" pārstāvji Sergejs Timofejevs un Artūrs Punte.

 

Sarunas tēma: cittautu literatūra Latvijā. Iekļaušanās, iesaistīšanās, integrācija literatūrā. Orbīta. Dzeja un performance.

 

No aprīļa līdz oktobrim paredzētas 7 sarunas.

Ieeja bez maksas.

 

Papildinformācija:

Velga Līcīte-Meldere
Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

E-pasts: velga.licite@valoda.lv

www.valoda.lv