Šodien, 10.augustā, valdība atbalstīja līdzekļu piešķiršanu neatliekamiem tehniskiem un saimnieciskiem izdevumiem, kas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) radušies pēc avārijas šī gada jūnijā, kad iebruka grīda galvenajā grāmatu krātuvē K.Barona ielā 14.

Steidzami veicamiem darbiem, tai skaitā ēkas pamatu nostiprināšanai, pussagruvušās piebūves norobežošanai no bibliotēkas galvenās ēkas, telpu sagatavošanai krājuma izvietošanai un citiem darbiem, saskaņā ar precizēto tāmi, nepieciešami 81 980 lati. Šo naudu paredzēts piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

No šīs summas LNB tiks piešķirti 56 980 lati izdevumiem, kas nepieciešami krājuma pārvietošanai un izvietošanai. Tā kā piebūve, kurā līdz šim atradās krājums, turpmāk netiks izmantota, daļa grāmatu tiks pārvesta uz repozitāriju Silakrogā, savukārt daļu krājuma, kurā ir biežāk pieprasītā literatūra, paredzēts izvietot LNB telpās Tērbatas ielā 75. Krājuma pārvešanu ir iespējams veikt trīs līdz četru mēnešu laikā. Ārkārtas situācijas risināšanā ar savu profesionālu atbalstu ir gatavi piedalīties privātuzņēmēji, piemēram, Šveices loģistikas uzņēmums SIA "KUEHNE+NAGEL", piedāvājis savu palīdzību bez maksas pārvest grāmatas. Pateicoties šai iniciatīvai, kopējās avārijas seku novēršanas izmaksas samazinātas par aptuveni 4 tūkstošiem latu.


Lai pārvietotu bibliotēkas krājuma daļu no LNB galvenās grāmatu krātuves uz Silakrogu, nepieciešams veikt repozitārija sakārtošanu atbilstoši bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīviem, publiskajām būvēm un ēkām saistošajām Latvijas būvnormatīvu prasībām un ugunsdrošības normām. Jānodrošina grāmatu uzglabāšanai optimālais mikroklimats, kā arī bibliotēku ugunsdzēsības signalizācijas, ugunsgrēka dzēšanas, aizsargsignalizācijas un ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēmu darbība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.


Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) LNB telpu apsekošanas rezultātā konstatēja, ka problēmas ir pagraba, virs kura atradās grāmatu krātuve, pārsegumā un nepieciešams nekavējoties līdz pārseguma atjaunošanai samazināt slodzi pirmā stāva telpā. Pagraba pārseguma renovācijas un nostiprināšanas darbu paredzamās būvizmaksas pēc šī brīža aprēķiniem ir 25 000 lati. Ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanas izmaksas būs atkarīgas no piedāvātajiem projekta konstruktīvajiem risinājumiem, precīza būvdarbu vērtība būs zināma tikai pēc iepirkuma procedūras veikšanas, tāpēc MK rīkojumā noteikts Kultūras ministrijai pārskaitīt VNĪ Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenās grāmatu krātuves avārijas seku likvidēšanai nepieciešamo finansējumu tikai pēc projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūru veikšanas un neizlietoto finansējumu atskaitīt atpakaļ valsts budžetā.


KM jau informēja, ka LNB galvenajā grāmatu krātuvē šī gada 18.jūnijā ēkas bojājumu rezultātā ielūza grīda, un aptuveni 1200 ārzemju literatūras jaunākās un lasītāju vispieprasītākās grāmatas iekrita pagraba stāvā. Grāmatu pārvietošanā uz drošākām telpām operatīvi iesaistījās vairāki simti brīvprātīgo palīgu, kā arī glābšanas dienesti. Šobrīd ir nostiprināta grīda blakus iegruvuma vietai. Apmēram 78 000 grāmatu atrodas pagaidu novietnē un lielākā to daļa nav pieejama bibliotēkas lietotājiem. LNB jau šobrīd dara visu iespējamo, lai tuvāko nedēļu laikā arvien vairāk grāmatu no evakuēto grāmatu klāsta būtu pieejamas interesentiem.

Ziņu sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 29192298