3.martā Nīcgalē bērni apguva drošas uzvedības noteikumus tīmeklī un kā sevi pasargāt no vardarbības internetā.

1.-2. klašu skolēnu komandas mācijās izveidot drošas paroles. Visdrošāko paroli izdevās satādīt Gundegas Pabērzas komandai.

3., 4.un 5. klasae audzēkņi zīmēja plakātus par labas un drošas uzvedības noteikumiem tīmeklī un kā rīkoties situācijā, ja saskaras ar vardarbību interneta vidē.

Komandas prezentēja savu veikumu. Aktuālākā un lakoniskākā plakāta vērtējumu saņēma Edija Simanoviča komand.

Ziņu sagatavoja:

Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja