Konkursa "...aizved mani uz laimīgo zemi rezultāti"

 Noslēdzies foto un radošo darbu konkurss "...aizved mani uz laimīgo zemi", kas veltīts Annas Brigaderes 155. dzimšanas dienai.Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās konkursā!Konkursa uzvarētāji:1.grupa - dalībnieki no 3 - 6 gadi - Raiens un Kristers Zīlītes (Krimūnu sākumskolas pirmsskolas izglītības iestāde)2.grupa - dalībnieki no 1. - 3. klasei - Amanda Gūtmane (Gardenes pamatskola)3.grupa - dalībnieki no 4. - 6.klasei - Patrīcija un Daniela Gūtmanes (Gardenes pamatskola)4.grupa - dalībnieki no 7. - 9.klasei - Lauris Agulis  (Gardenes pamatskola)Lielu paldies sakām Evai Kovriginai no Dobeles 1.vidusskolas 3.klases un Lejasstrazdu sākumskolas čaklajiem zīmētājiem: Viktorijai Gailešai - 4.kl., Montai Monikai Kurakinai - 6.kl., Milanai Kovriginai - 3.kl., Gvido Ruslanam Kurakinam - 2.kl., Elvīrai Grivkovai - 8.kl. un viņu skolotājai Sandrai . Īpašs paldies Gardenes pamatskolas 3.klases meitenēm un skolotājai Aijai Barkānei par jauko dzejoli "Laimīgā zeme ".Paldies, Gardenes pamatskolas skolotājām Skaidrītei Grigai, Agitai Jansonei, Vijai Elertei un Penkules pamatskolas skolotājai Baibai Brikmanei par skolēnu iesaistīšanu konkursā, veidojot darbus, izmantojot mākslas tehnikas radošumu, atbilstoši konkrētā autora darba tēmai!