2010. gada 7. augustā plkst. 14:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5) notiks dzejoļu almanaha "Rēzekne 2010" atvēršanas svētki.


Krājums veltīts Rēzeknes 725. gadadienai.