Plauktu izstāde "Jānim Porukam - 105 Mārai Svīrei - 80" pieejama līdz š.g. 31. oktobrim.