Izstādes oktobrī

Abonementā:

         "Dzīvnieki mūsu mājās"

   Ciklā "Mūsu jubilāri"-

          "Rakstniecei Mārai Svīrei-80"

          "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei - 118"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

           "Sprīdītis dodas pasaulē"

                     (A.Brigaderei-155)

            "Lasīsim Valda Rūmnieka grāmatas!"

            "Dzejniekam Uldim Auseklim- 75"

Lasītavā:

          "Novadniekam,rakstniekam Linardam Laicenam -133"

        Ciklā"Labo darbu vācelīte"

          10.izstāde "Dari pats!"