Izstādes septembrī

Abonementā:

          "Ik gadu atnāk Raiņa rudens..."

   Ciklā "Mūsu jubilāri"-

           "Dzejniekam Knutam Skujeniekam - 80"

           "Angļu rakstniecei Agatei Kristi - 125"

Bērnu literatūras nodaļā:

           "Pirmā skolas diena klāt! "

           "Pūkaini sapņi un krāsaini dzejoļi"

                              (M.Cielēn bērniem)

Lasītavā:

        Ciklā "Labo darbu vācelīte"

          9.izstāde "Remonts šodien - tas ir tik vienkārši!"