Nīcgalietis Staņislavs Ružāns pagasta bibliotēkai dāvina divas jaunas grāmatas : "Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtas laiks 1795-2015" un " Atceroties studiju laiku".

Nīcgalietim Staņislavam Ružānam jūlijā izdotas divas jaunas grāmatas. 
Viena grāmata stāsta par Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtu, bet otrā par Staņislava Ružāna studiju laiku Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā. Abās grāmatās daudz interesantu faktu, atmiņu pierakstu un bagāts fotomateriāls.

Ziņu sagatavoja:

<p>Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja</p>