Izstādes jūnijā

Abonementā:

             "Lej,Jānīti, vara sveci

              Liec kārtiņas galiņā;

              Lai redzēja Jāņa bērni,

              Jāņu nakti līgojot!

       Ciklā "Mūsu jubilāri!"- 

         "Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 85"

Bērnu literatūras nodaļā:

               "Lai sanāca Jāņa bērni!"

                "Izlasi vasarā!"

Lasītavā:

           "Mācību iestāžu iespējas - skolu absolventiem"

           "Līgo saule, līgo bite,

            Līgo visa radībiņa..."

      Ciklā "Labo darbu vācelīte"

           6.izstāde "Vesels kustībā"