13. maijā Nīcgalē pirmo reizi svinēja Valsts valodas dienu.

Dziesmiņ mana , ko dziedāju,

Ne tā mana ieradīta;

Valodiņa Dieva dota,

Tā ar godu jāvalkā.

 

13. maijā kopā ar daudziem Latvijas bērniem un jauniešiem Nīcgalē svinēja Valsts valodas dienu. Svētki izdevās krāšņi un sirsnīgi. Pasākumu ieskandināja Nīcgales tautas nama vokālais ansamblis “Dzirkstelītes”. Bērnudārza audzēkņi  kopā ar skolotājām Ingrīdu Mickeviču, Sarmīti Moli,  Žaneti Gasjaņecu un Ivetu Guģi izdziedāja, deklamēja un izdejoja skaistākās latviešu tautas dziesmas. Bērni ar lielu prieku katru dziesmu ietina “dziesmu kamolā”. 

 

Noslēdzot pasākumu mazie un lielie dziedātāji vienojās dziesmā “Skaidrō volūda” un izdejoja rotaļdeju  “Kas dārzā, kas dārzā, bitīt rožu dārziņā”.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem par krāšņajiem un sirsnīgajiem  pirmajiem valsts valodas svētkiem Nīcgalē.

Ziņu sagatavoja:

 Ruta bogdanova, Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas vadītāja

Tagi: Valsts valodas diena