2010. gada 23.- 24. jūlijā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Saldus nodaļa Nīgrandē realizēs projektu ”Novadpētniecības ekspedīcija: Vai Jēkaba Janševska „Dzimtene” ir „zudusī Latvija”?” Kurzemes novadu bibliotekāriem. Finansiāli projektu atbalstījis Saldus novada projektu fonds.

Ierosmi saieta tematam un vietas izvēli noteica mūsu novadnieka Jēkaba Janševska apaļā jubileja, kā arī veiksmīga saieta organizēšana un norise Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāriem Cieceres ezera krastos 2009. gadā.


Šogad LBB Saldus nodaļa vēlas paplašināt darbību, tādēļ saietā esam aicinājuši piedalīties visu Kurzemes novadu bibliotekārus. Dalībai atsaukušies kolēģi no Kuldīgas, Liepājas, Talsu un Saldus novadu bibliotēkām.


Saieta divās dienās paredzētas dažādas profesionālas diskusijas un norises. Pirmajā dienā dalībnieki darbosies sekcijās (literārā, radošā un vēstures), lai iepazītu Nīgrandes kultūras vēsturi, Jēkaba Janševska daiļradi un viņa atstāto literāro mantojumu, paredzēta arī kultūras programma un izklaides. Otrā diena veltīta profesionālām diskusijām par novadpētniecības darbu bibliotēkā un ar to saistītām problēmām. Pieredzē dalīsies kolēģi no Kurzemes novadu bibliotēkām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

 

Saiets paredzēts kā profesionāli izklaidējošs pasākums, lai stiprinātu Kurzemes bibliotekāru kopības sajūtu, veidotu profesionālus kontaktus, gūtu prieku un pozitīva lādiņa devu jaunam darba cēlienam rudenī.

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
LBB Saldus nodaļas vadītājs
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs
bibl.kursisi@saldus.lv
63846680