Izstādes aprīlī

Abonementā:

        "Aprīlis aicina dārzā"

        "To vari arī Tu!"

Bērnu literatūras nodaļā:

           "Bērnu rakstniecei Dagnijai Dreikai - 65"

Lasītava:

            "Zemes dzīļu noslēpumi"

             Ciklā "Labo darbu vācelīte"

         4.izstāde "Remontājam mājokli!"