Vispārējā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi iedzīvotājus dažādos veidos. Iedzīvotāji ne tikai mazāk naudas tērē pārtikai, apģērbam un jaunāko modeļu mobilo telefonu iegādei, bet lielai daļai arī nākas rūpīgāk izvērtēt, cik daudz līdzekļu atvēlēt dažādām kultūras aktivitātēm.

Lai noskaidrotu, kā mainījušies Latvijas iedzīvotāju dažādu kultūras iestāžu un pasākumu apmeklēšanas paradumi pēdējā gada laikā, pētījumu centrs SKDS aprīlī veica Latvijas iedzīvotāju aptauju.

 

Aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem dažādu kultūras pasākumu/ iestāžu apmeklēšana ir nozīmīga. Kopumā 87,5% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem mēdz apmeklēt kādu no kultūras institūcijām vai pasākumiem.

 

Saskaņā ar aptaujas datiem kinoteātri, teātri un koncertzāles ir apmeklētākās kultūras iestādes. Kinoteātrus un teātrus kopumā apmeklē 60% iedzīvotāju, bet koncertzāles - 59%.

 

Nedaudz retāk iedzīvotāji apmeklē muzejus (57%), galerijas vai izstāžu zāles (52%) un bibliotēkas (49%).

 

Savukārt salīdzinoši mazāka Latvijas iedzīvotāju daļa mēdz apmeklēt operas un baleta izrādes (attiecīgi 27% un 24%).

 

Vērtējot, kā ir mainījušies dažādu kultūras iestāžu un pasākumu apmeklēšanas paradumi pēdējā gada laikā, atklājas, ka saskaņā ar iedzīvotāju atbildēm gan kultūras iestādes, gan dažādi kultūras pasākumi tiek apmeklēti ievērojami retāk. Vidēji 50% respondentu atbildējuši, ka pēdējā gada laikā tās iestādes un pasākumus, kurus vispār mēdz apmeklēt, ir apmeklējuši retāk. Savukārt to iedzīvotāju īpatsvars, kuri apgalvo, ka pēdējā gada laikā kaut ko ir sākuši apmeklēt biežāk, ir neliels: attiecīgi kinoteātrus biežāk apmeklē 6%, teātra izrādes - 5%, galerijas/izstādes - 5%, koncertzāles - 4%, muzejus - 3%, operas izrādes - 3%, baleta izrādes - 2%.

 

Vienīgā iestāde, kura varētu nebūt būtiski zaudējusi savu popularitāti, ir bibliotēkas: attiecīgi 20% iedzīvotāju apgalvo, ka pēdējā gada laikā apmeklē tās retāk, bet 21% - ka biežāk.

 

Saskaņā ar aptaujas datiem jaunākajā vecuma grupā (līdz 24 gadiem) visbūtiskāk ir samazinājies kinoteātru apmeklēšanas biežums, savukārt vērojams vislielākais bibliotēku apmeklēšanas pieaugums.

 

Savukārt vecākā gadagājuma cilvēki retāk var atļauties apmeklēt savus iecienītākos kultūras pasākumus - teātra, operas un baleta izrādes.

 

2010.gada aprīļa aptaujas tehniskā informācija

 

Atbildes uz jautājumu:

"Kā pēdējā gada laikā ir mainījušies Jūsu ieradumi dažādu kultūras iestāžu/ pasākumu apmeklējuma ziņā?"

 

Dati iegūti SKDS interneta aptaujā, kurā piedalījās pētījumu centra SKDS WEB paneļa dalībnieki. Aptaujas veikšanas laiks: 08.04.2010. līdz 14.04.2010. Ar kvotu izlases metodi kopumā tika aptaujāti 1000 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu (Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Pētījuma statistiskā kļūda kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / - 3.1% robežas.

 

Aptaujas veicējs:

 

Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālr.: 67312 876

www.skds.lv

Ziņu sagatavoja:
Arnis Kaktiņš
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS valdes loceklis

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā