Pasākumā tika popularizēta grāmatu lasīšana un bērni tika veicināti piedalīties "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā". Tika apskatītas bibliotēkā pieejamās žurijas grāmatas. 

Tika vadīta radošā darbnīca, kurā no lapām tika veidoti dekori.

Pasākumā bērni spēlēja spēles un sportoja.