Jelgavas Zinātniskā bibliotēka kļuvusi par vienu no pirmajām bibliotēkām, kura savā mājas lapā www.jzb.lv iekļāvusi Koptulkošanas logrīku. Tagad visu plašo un aktuālo informāciju var lasīt interesenti plašajā pasaulē.

Automātiskās tulkošanas si stēmas izveide ir viens no pirmajiem Valodu krasta iniciatīvas pilotprojektiem, kas īstenots, lai dotu ieguldījumu iniciatīvas virsmērķa sasniegšanā — nodrošināt labāko iespējamo tehnoloģisko atbalstu latviešu un citu mazo valodu lietotājiem.

 

Automātiskās tulkošanas si stēmas izveide darbam virzienā no latviešu uz angļu un no angļu uz latviešu valodu notikusi, vienotā komandā darbojoties Tildes valodas tehnoloģiju ekspertiem un Microsoft pētniecības centra Microsoft Research speciālistiem. Projekta galvenais mērķis ir izveidot latviešu valodai labāko mašīntulkoš anas sistēmu.

 

Patlaban ir izveidots mašīntulkoš anas sistēmas tehnoloģiskais pamats, kā arī radītas iespējas plašai sabiedrībai iesaistīties šīs sistēmas lietošanā, novērtēšanā un pilnveidošanā. Sabiedrības iesaistīšanās sistēmas pilnveidošanā ir būtiska projekta sekmīgas īstenošanas sastāvdaļa, jo mašīntulkoš anas sistēmas spēja nodrošināt pēc iespējas labāku tulkojumu ir lielā mērā atkarīga no tajā ievadīto datu (rediģēto tulkojumu) apjoma. Visi sistēmas lietotāju radītie valodas resursi tiks saglabāti un būs brīvi pieejami sabiedrībai.

 

Tulkošanas sistēma ir brīvi pieejama un viegli lietojama visiem interesentiem. Tā ne tikai nodrošina automatizētu tulkošanu vairākās valodās, bet arī katra lietotāja iespēju piedalīties tulkošanas rīku kvalitātes uzlabošanā. Piedaloties mašīntulkoš anas sistēmas izveides/uzlabošan as projektā, katram latviešu valodas lietotājam tiek piedāvāta iespēja dot savu ieguldījumu latviešu valodai vislabākās mašīntulkoš anas sistēmas izveidošanā. Tulko savu izvēlēto mājaslapu/tekstu un, ja nepieciešams, palīdzi sistēmai iztulkot pareizāk!

 

Par "Valodu krastu"

 

Valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekts paredz Latvijā izveidot globālu mazo valodu tehnoloģiju sasniegumu centru. Tajā plānots apvienot un koordinēt pētniecības iestāžu, digitālā satura organizāciju, informācijas tehnoloģijas uzņēmumu, izglītības iestāžu un citu saistīto institūciju sadarbību valodas tehnoloģiju jomā.

 

Centra darbības pamatā ir dažādi projekti, un tā uzdevums ir attīstīt novatoriskus zinātniskos pētījumus un praktiskās izstrādnes, lai varētu nodrošināt labāko iespējamo tehnoloģisko atbalstu latviešu un citu mazo valodu lietotājiem, ikdienā izmantojot dažādas IT un saziņas tehnoloģiju programmas, informācijas meklēšanas iespējas, kā arī automātiskās tulkošanas un tiešsaistes pakalpojumus interneta vidē.