5. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notiks LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015″ noslēguma pasākums – “Lielie lasīšanas svētki”.

Svētki 14 gadu laikā  pirmoreiz notika jaunajā bibliotēkas ēkā. Un svētkos piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu, jauniešu un pieaugušo, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada populārāko grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus. 


Šogad svētki notika divās daļās: plkst. 12:00  pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā; plkst. 13:30  pasākums pusaudžiem un jauniešiem 11+ līdz 15+ vecuma grupā, kā arī “Vecāku žūrijas” dalībniekiem.

 

 Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2015. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies 18 963 lasītāji no Latvijas un 40 latviešu diasporas centriem pasaulē, rosinot lasītprieku 680 bibliotēkās un skolās.

 

Vislielāko atbalstu lasīšanai sniedz ģimene, tāpēc arī pērn tika turpināta pirms vairākiem gadiem sāktā “Vecāku žūrija” – īpašas grāmatu izlases vērtēšana pieaugušajiem. Par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši arī daudzi skolotāji, rādot priekšzīmi bērniem un vecākiem. Vienlaikus šogad tiks nominēti pieci aktīvākie vecāki – mātes.


Šajā lielajā svētku pasākumā jau trešo  gadu  piedalījāmies arī mēs Apes bibliotēkas bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasīšanas eksperti. Apes bibliotēka saka lielu paldies Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolēniem, kuri  piedalījās un lasīja” Bērnu, Jauniešu  un vecāku” žūrijas grāmatas:

1. klases skolēniem – Sonorai  Babrei ,  Laurai Bērziņai, Jēkabam Drubiņam,  Esterei Grandavai ,Laurai Kalekaurei,  Kārlim  Markam Konoščenokam,  Laurai Kranātei, Eināram Laurovam, Aivim Miezītim, Deividam Ņikitinam, Evelīnai Rencei, Lailai Vizuliņai,  Danielam  Zeltiņam,  Armando Zujevam;

2. klases skolniecei  Zeltītei Cekulei;

3. klases skolēniem –  Melānijai Bormanei, Dāvim Gabranovam, Ralfam Jencītim,  Natālijai Kranātei,  Megijai Kronbergai,  Arvim Ķauķim, Martinam Līvam, Zandai Voropajevai;

4. klases skolniekiem – Dārtai Elīzai Bērziņai, Emīlijai Bormanei, Kristīnei Fiļipovai,  Enijai Lijai Kalniņai, Emīlam Palkavniekam, Laumai Popei, Līnai Alīnai Smirnovai.

7. klases skolēniem –  Kristiānam Briedim, Renāram Jakovļevam, Līgai Zaķei.

9. klases skolēniem –  Jolantai Cekulei, Leldei Gabranovai, Salvim Miezītim, Elīzai Puriņai, Sintijai Vanagai.

 

Paldies lasītājiem  vecākiem Ilonai Miezītei, Agrita Leitei , Aivai Zaķei.

Paldies  1, 3. un 4.klases audzinātājām Aivai Zaķei, Līvijai Karro un Rūtai Rateniecei par atsaucību un sadarbību!

 

Paldies atbalstītājiem – Apes novada  domei, līdzbraucējiem un skolotājai Rūtai Rateniecei par noorganizēto ekskursiju Dabas muzejā!

Ziņu sagatavoja:

Apes bibliotēka

Tagi: Lielie lasīišanas svētki