Bibliotēka ir zināma kā senākais informācijas uzkrāšanas, apstrādes, izmantošanas un izplatīšanas centrs. Šī brīža ekonomiskajā un politiskajā situācijā bibliotēku funkcijas ir krietni vien paplašinājušās un kļuvušas daudzpusīgākas. Bibliotēkas pakāpeniski kļūst par universāliem kultūras centriem, jo tās ir ierautas vispārējo pārmaiņu virpulī.

Bibliotēkas ir kļuvušas par ļoti svarīgu organizāciju visas valsts un ikviena cilvēka personīgajā attīstībā. Lai bibliotēkas varētu salauzt stereotipu par bibliotēkām kā par grāmatu krātuvēm, arhīviem vai muzejiem, tām ir jāspēj mainīties un realizēties jaunā veidolā. Bibliotēkas uzdevuma būtība ir rūpēties, lai informācijas sabiedrība būtu arī izglītības un kultūras sabiedrība.


Šobrīd tas ir īpaši aktuāli un tam būtu jāpievērš arvien lielāka uzmanība, jo kultūras programmas teātros vai koncertzālēs nemaksā lēti.


Domājot par šo jautājumu, valsts aģentūra "Latvijas Neredzīgo bibliotēka" sevi ir pieteikusi arī kā Kultūras centrs. Bibliotēkas telpās notiek ne tikai tematiski sarīkojumi, bet arī dažādi koncerti, dzejas konkursi, valstiski svarīgu svētku svinēšanas pasākumi ar bibliotēkas radošo darbinieku, kā arī dažādu pieaicinātu mākslinieku piedalīšanos. Neredzīgo bibliotēka ir ļoti bagāta kultūras iestāde, nevis finansiāli, bet ar radošo potenciālu. Tās personālā ar rakstnieki, publicisti, dzejnieki, aktieri, komponisti, mākslinieki, dziedātāji, mūziķi un režisori. Ar šo darbinieku talantu un gribasspēku Neredzīgo bibliotēkai ir iespēja saviem lasītājiem-redzes invalīdiem piedāvāt bezmaksas koncertus un dažādus radošā gara attīstīšanas pasākumus.


Kā piemēru var minēt pēdējos divus lielos pasākumus (sk.ziņai pievienoto galeriju):

- Valentīndienas pasākums "Manas sirds pasaule" ar dzejas konkursu;

- emocionālais Māmiņdienas pasākums "Paldies saku māmiņai".

Ziņu sagatavoja:
Gunta Bite
VA "Latvijas Neredzīgo bibliotēka"
Braila raksta nodaļas vadītāja
Tālr.: 67522131