Šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (LNB Atbalsta biedrība) konkursam "Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs" pieteikti 54 bibliotekāri. Visaktīvākie bijuši pieteicēji no Vidzemes reģiona.

Konkursu LNB Atbalsta biedrība rīko devīto reizi, lai izceltu lauku bibliotēku darbu un ieguldījumu. Savās pieteikumu vēstulēs lasītāji stāstījuši par aktīviem, radošiem un pašaizliedzīgiem vietējiem bibliotekāriem, kuri palīdz augt un attīstīties dzimtajai vietai un uzlabo līdzcilvēku ikdienas dzīvi.


"Pagasta bibliotekārs  gaismas nesējs" pieteiktos bibliotekārus vērtēs LNB Atbalsta biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks svinīgā ceremonijā Gaismas pilī 19.aprīlī.

 

Balvai "Pagasta bibliotekārs  gaismas nesējs" šogad pieteikti bibliotekāri:

 

Kurzemē:

Daina Girvaite  Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka

Dace Bunte  Talsu novada Laidzes pagasta bibliotēka

Anita Bērziņa  Talsu novada Stendes bērnu bibliotēka

Ieva Kalvāne  Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēka

Zenta Svara  Priekules novada Priekules bibliotēka

Lāsma Veigelte  Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

 

Zemgalē

Baiba Vaškinele  Jelgavas nov. Lielplatones pagasta bibliotēka

Gunita Kulmane  Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka

Velta Lāce  Viesītes novada Saukas pagasta bibliotēka

Daina Veinberga  Dobeles novada Annenieku pagasta bibliotēka

Emma Malahovska  Ilūkstes novada Bebrenes pagasta bibliotēka

Ilze Saršūna  Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes bibliotēka

Dace Rače un Veronika Andrejeva  Jelgavas novada Elejas pagasta bibliotēka

Iveta Ločmele  Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta bibliotēka

Maija Sproģe  Ozolnieku novada Vainu bibliotēka

Māra Ziemele  Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka

 

Vidzemē

Inta Mežule  Smiltenes novada Blomes pagasta bibliotēka

Ilze Baumane  Salacgrīvas novada Korģenes bibliotēka

Gunta Blaumane  Pārgaujas novada Straupes pagasta bibliotēka

Gunta Melece  Alojas novada Vilzēnu bibliotēka

Maija Burjote  Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēka

Ina Balaņuka  Alūksnes novada Annas bibliotēka

Ilga Ratniece  Burtnieku novada Vecates pagasta bibliotēka

Sarmīte Meļķe  Alūksnes novada Alsviķu pagasta bibliotēka

Andra Auniņa  Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēka

Jūsma Ogorodņikova  Madonas novada Vestienas bibliotēka

Gunta Daļecka  Burtnieku pagasta bibliotēka

Anita Strokša un Inta Meistere  Alojas novada Staiceles bibliotēka

Valentīna Kukule  Limbažu novada Lādes bibliotēka

Svetlana Vēvere - Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu bibliotēka

Ieva Skuške  Madonas novada Ļaudonas pagasta bibliotēka

 

Latgalē

Ilona Augustova  Dagdas novada Konstantinovas pagasta bibliotēka

Anastasija Plačinda  Viļakas novada Žīguru pagasta bibliotēka

Olga Ribinicka  Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Olga Brenča  Dagdas novada Bērziņu pagasta tautas bibliotēka

Ina Skrima  Balvu novada Vectilžas pagasta bibliotēka

Erna Ulase  Rēzeknes novada Feimaņu bibliotēka

Tamāra Kablanova - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta 1. bibliotēka

Silvija Apare  Balvu novada Briežuciema pagasta bibliotēka

Inta Miņina  Kārsavas novada Malnavas bibliotēka

Sanita Sinele  Balvu novada Krišjāņu pagasta bibliotēka

Irēna Šļakota  Balvu novada Bērzkalnes pagasta filiālbibliotēka

Irēna Pavlova  Ciblas novada Līdumnieku pagasta bibliotēka

Sandra Petrova  Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka

Ilga Kipļuka  Daugavpils novada Tabores pagasta bibliotēka

 

Pierīgā

Ilze Valpētere, Guna Siliņa, Aiva Grudule, Māra Kice, Daina Brača, Ieva Ķēde Babītes novada pašvaldības bibliotēka Piņķos

Daina Liepa  Ogres novada Madlienas bibliotēka

Ziņu sagatavoja:

Sanita Kitajeva, LNB Atbalsta biedrība


 

Tagi: konkurss, LNB Atbalsta biedrība, Pagasta bibliotekārs