Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju aicina uz starptautisku un starpdisciplināru konferenci Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās. Tā notiks 2016. gada 22. martā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču zālē Rīgā, Brīvības bulvārī 32.

Konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta atmiņas institūciju sadarbības modeļu veidošanas iespējām mērķtiecīgai, ilgtspējīgai un kultūrpolitiski atbildīgai nacionālā mantojuma komplektēšanai, uzsverot pārdomātas krājuma komplektēšanas stratēģijas un politikas principu, kā arī metodoloģijas nozīmi. Konferencē tiks pārstāvēts dažādu atmiņas institūciju (muzeju, arhīvu, bibliotēku) redzējums, kā arī to lietotāju viedoklis.

 

Ar inovatīvu redzējumu un praktiskiem risinājumiem mūsdienīgas mantojuma komplektēšanas un pārvaldības jomā dalīsies trīs ārvalstu profesionāles: Līne Florisa (Lene Floris, Dānija, vada Kopenhāgenas vēstures un mākslas muzeju un arhīva apvienību), Maija Ekosāri (Maija Ekosaari, Somija, ICOM Starptautiskās dokumentēšanas komitejas (CIDOC) ģenerālsekretāre) un Hanna-Kaisa Melaranta (Somija, viena no Somijas muzeju projekta TAKO (krājuma pārvaldības un mūsdienu dokumentēšanas sadarbības tīkls) īstenotājām).

 

Uz konferenci aicināti visi interesenti, īpaši muzeju, arhīvu un bibliotēku speciālisti, Latvijas mantojuma komplektēšanas politiku veidotāji un īstenotāji, kā arī kultūras mantojuma programmu studenti, topošie muzeju, arhīvu un bibliotēku darbinieki.

 

Lai piedalītos konferencē, lūdzam pieteikties līdz 16. martam, rakstot uz e-pastu: anita.smeltere@rmm.lv. Tālrunis saziņai – 67509263.


Dalības maksu 8,00 EUR jāieskaita Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības (reģ. nr. 40008154939) kontā Nr. LV49UNLA0050015288818 (SEB banka, SWIFT: UNLALV2X), kā maksājuma mērķi norādot “Dalība konferencē”. Ja nepieciešams rēķins, tad pieteikumam lūdzam pievienot nepieciešamo informāciju rēķina izrakstīšanai (dalībnieku skaits, rekvizīti).

 

Konferences programma

Ziņu sagatavoja:

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Tagi: konference, mantojums, Atmiņas institūcijas