Izstādes martā

Abonementā:

     "Teātris un dzīve"

      "Sāpe mūža garumā"

       "Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņu,

        Vēl jo agri māmiņa meitņas cēla..."

  Ciklā "Mūsu jubilāri"

        "Grāmatzinātniekam Ojāram Zanderam - 85"

Bērnu literatūras nodaļā:

        "Gaidīsim gājputnus!"

        "Gaidīt gaidu to dieniņu

         Kad atnāca Lieldieniņa!"

        "Noteikumi - kā Tu tos ievēro?"

                    (Informācija datorlietotājiem)

Lasītava:

     "25.marts - uz mūžu tautas piemiņā"

      "Nu atnāca Liela diena..."

 Ciklā "Labo padomu vācelīte"

       3.izstāde "Gatavosim pavasara darbiem!"