Klāt ir atkal pavasaris un laiks ikgadējai konferencei, kas veltīta bērnu literatūrai un bibliotēku darbam ar bērniem!

Ikgada pavasara konferences par bērnu literatūru un bibliotēku darbu, ko rīko Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un LNB BAI Bērnu literatūras centrs, interesentu vidū ir gaidīts un svarīgs notikums un atskaites punkts. Nodoms organizēt konferenci, lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai un popularizētu bibliotēku pakalpojumus bērniem, ir aktuāls arī šogad.

 

Bērnu literatūrai un bērnu bibliotēku darbam veltītā konference "Domā par nākotni – dari tagad!" notiks piektdien, 21.maijā, LNB Bērnu literatūras centrā Tērbatas ielā 75.


Tā būs veltīta novitātēm un aktualitātēm bērnu literatūrā un bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju. Latvijā katru gadu izdod apmēram 360 grāmatas bērniem, 2009. gadā klajā laistas 365 bērnu grāmatas. Lai tuvāk iepazītos ar Latvijā izdoto bērnu literatūru – tulkoto, oriģinālliteratūru, savas pārdomas izteiks akadēmiskie referenti, kuri analizēs iepriekšējā gada grāmatu klāstu oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras aspektā.


Liepājas Universitātes Literatūras katedras lektores Sandras Okuņevas uzdevums būs analizēt 2009. gadā Latvijā izdotās bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras veiksmes un neveiksmes, jaunumus un tendences.


Savukārt latviski tulkotās bērnu literatūras 2009. gada grāmatu ražu vētīs Daugavpils Universitātes lektore, filoloģijas doktore Rudīte Rinkeviča.


Akadēmiskas ievirzes priekšlasījums būs par tēmu "Bērni un mediji", referente Ilva Skulte, Stradiņa universitātes asociētā profesore, Komunikācijas studiju katedras maģistra studiju programmas "Komunikācija" vadītāja un jau daudzus gadus arī "Kultūras Foruma" žurnāliste un redkolēģijas locekle.


Bibliotekāriem un pārējiem interesentiem, kuri piedalīsies konferencē, būs iespēja iepazīt veidus un metodes, cik profesionāli un priecīgi kolēģi Holandē strādā bērnu bibliotēku jomā. Pārskatu par veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm Latvijā sniegs LNB Bērnu literatūras centra vadītāja un LBB priekšsēdētāja Silvija Tretjakova.

 

Sagaidāma arī cita interesanta informācija saistībā ar bērnu literatūru un bibliotekāro darbu.


Paralēli konferences norisei LNB BAI Bērnu literatūras centrā būs iespēja apskatīt 2009. gadā izdotās grāmatas bērniem un jauniešiem izstādē "Grāmata tevi gaida...meklē to!".


Konferences programma

Ziņu sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312792