Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) aicina izdevējus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2010. gadā finansētā kultūras projekta "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām" ietvaros piedāvāt iepirkšanai grāmatas un citus izdevumus.

Lai sekmētu labākās nacionālās literatūras, kultūras un uzziņu izdevumu nonākšanu pie lasītājiem dažādos Latvijas reģionos, kā arī atbalstītu autorus, māksliniekus u.c. grāmatniecības profesionāļus, LBB kā kultūras projekta administrētājs aicina izdevējus piedāvāt darbus iepirkšanai publiskajām bibliotēkām.

 

Izdevumu piedāvātājiem jāiesniedz atbilstoši VKKF kultūras projekta prasībām / Nolikumam sagatavoti piedāvājumu pieteikumi (aizpildīta veidlapa un oficiāls apstiprinājums par izdevuma obligāto eksemplāru piegādi LNB).

 

Izdevēju piedāvājumu pieteikumi – saskaņā ar izdošanas grafikiem un/vai citiem apsvērumiem – jāiesniedz vienu vai vairākas reizes gadā (līdz 2010. gada 15. jūlijam) LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvajā centrā (Rīgā, Tērbatas ielā 75).

 

Ekspertu komisija izskatīs un izvērtēs izdevēju piedāvājumus. Desmit darba dienu laikā pēc Ekspertu komisijas sēdes/lēmuma izdevēji tiks informēti par piedāvāto grāmatu un citu izdevumu atlasi iepirkšanai vai piedāvājumu atteikumu.

 

Izdevēja piedāvājuma pieteikuma veidlapas saņemamas LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvajā centrā Tērbatas ielā 75 (102. vai 305. istabā), pa faksu 7312807 vai e-pastu solvita.ozola@lnb.lv (kontakttelefons: 67312807).

 

Iepazīties ar VKKF kultūras projekta Nolikumu un citiem dokumentiem

Ziņu sagatavoja:
Solvita Ozola
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807