Lai izglītotu bērnus par drošību internetā Nīcgales pagasta tautas bibliotēka sadarbībā ar Nīcgales pamatskolu 17. februārī organizēja  nodarbības “Drošība internetā – kas katram jāzina” , lai bērni zinātu un ievērotu piesardzības priekšnoteikumus dažādās situācijās uzturoties virtuālajā vidē  lietojot datorus, mobilās  ierīces  (telefoni, planšetetes un citas pārnēsājamas ierīces, kas aprīkotas ar interneta pieslēgumu).

 

Nodarbību laikā skolēni strādāja grupās un noskaidroja dažādus aktuālus jautājumus, kas obligāti jāievēro pašu drošībai.  Darba gaitā tika aplūkoti sekojoši jautājumi , kas  jāzina viedtālruņu lietotājiem: par internetu mobilajā tālrunī,  par privātuma aizsargāšanu,  veselība un drošība,  failu apmaiņa, sarunas tiešsaistē, spēles internetā,  kā atpazīt potenciālo interneta  varmāku, padomi drošākai mobilo tālruņu izmantošanai.  Katra grupa sagatavoja prezentācijas un iepazīstināja  klātesošos par svarīgākajiem piesardzības priekšnoteikumiem, kas jāievēro virtuālajā vidē, lai justos droši.