2010. gada 11. maijā plkst. 15.00, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiālē – Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā, Filozofu ielā 3 – tiks atklāta Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotā izstāde "Alunānu dzimtas literārā mantojuma pūrs Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā".

Šajā ēkā, kur tagad iekārtots vienīgais latviešu teātra tēvam veltītais muzejs Latvijā, Ā. Alunāns dzīvojis divus pēdējos mūža gadus; tur atrodas viņa radošais mantojums un viņa ģimenes sadzīves priekšmeti.

 

Latvijas Universitātes Bibliotēku un Ā. Alunāna memoriālo muzeju saista sena draudzība. Vairāk kā desmit gadu garumā bibliotēkas darbinieki palīdzējuši muzeja darbiniekiem apzināt Alunānu dzimtas radošo mantojumu, meklējuši informāciju ne tikai savas bibliotēkas, bet arī citu Rīgas bibliotēku krājumos. Lai gan muzeja īpašumā atrodas ievērojams daudzums izdevumu, tomēr LU Bibliotēkas krājumā ir arī tādi iespieddarbi, kuru muzejā nav, tai skaitā pirmizdevumi.

 

Alunānu dzimta ir plaša: teātra pamatlicējs, pirmais profesionālais aktieris un režisors, teātra organizators, lugu rakstnieks, publicists un kupletists Ādolfs Alunāns; jaunlatviešu kustības darbinieks, latviešu literārās valodas veidotājs, dzejnieks Juris Alunāns; pirmais latviešu profesionālais grāmatizdevējs, izdevniecības, grāmatveikala un lasāmbibliotēkas īpašnieks Indriķis Alunāns; komponists, mūzikas teorētiķis un kritiķis, pedagogs, diriģents Nikolajs Alunāns.

 

LU Bibliotēkas krājumā atrodas ievērojams šo latviešu tautas kultūras darbinieku radīto vērtību klāsts, kā arī uzziņu avoti ar informāciju par viņiem.

 

 2009. gadā muzejs sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas zonu un Norvēģijas valdību sāka realizēt 20 mēnešu ilgu projektu "Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija". Viens no projekta uzdevumiem ir audiogidu un multimediju programmatūras izstrāde. Lai palīdzētu muzeja darbiniekiem programmas izveidē, radās doma izveidot kopīgu izstādi, kas ne tikai parādītu, cik bagātīgs Alunānu dzimtas pārstāvju radītais literārais mantojums ir atrodams LU Bibliotēkas krājumā, bet arī muzeja darbiniekiem dotu iespēju gūt informāciju no tiem izdevumiem, kas nav muzeja krājumā. Tādējādi apmēram 50 grāmatas, ar kurām klātienē varēs iepazīties izstādes apmeklētāji, tiks izmantotas arī muzeja pētnieciskajā darbā.

 

Aicinām apmeklēt izstādi un novērtēt Alunānu dzimtas nozīmīgo ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā!

Ziņu sagatavoja:
Anita Bakēvica
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Tālr.: 67034430