Izstādes februārī

Abonementā:

                   "Uz mīlestību šajā laikā

                    Tu arī aicināts...."(K.Apškrūma)

                    "Krāsains brīnums uz palodzes"

           Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                     "Rakstniekam Andrievam Niedram - 145"

Bērnu literatūras nodaļā:

                     "2016 - Pērtiķa gads horoskopos" 

                    "Skaistākās grāmatas, interesantākās enciklopēdijas - lasi un    

                      izglītojies!"

Lasītavā:

                "Valentīndiena - vai tikai februārī?"

              Ciklā "Labo padomu vācelīte"

                   2.izstāde "Netradicionālā medicīna"Tagi: Izstādes