21. aprīlī Ventspils Bērnu bibliotēka uzsāka dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) bērnu un jauniešu stāstu projektā "Draugu stāsti", ar pasākumu "Azerbaidžāņu stāstu vakars".

Projekts "Draugu stāsti" tiek īstenots UNESCO starpdisciplinārā un starpsektoru projekta "Kaukāzs" ietvaros, veidojot izpratni par Baltijas un Kaukāza kultūras tradīcijām un īpatnībām. Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem.


"Azerbaidžānu stāstu vakarā" tika demonstrēts reprezentatīvs video materiāls un fotogrāfijas par Azerbaidžānu, sniegts ieskats kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Pasākuma mērķauditorija bija pamatskolas audzēkņi. Bērni ar lielu interesi un sajūsmu uzņēma Ventspilī dzīvojošos azerbaidžāņus - Rafiku Sultanovu un Nofelu Gasanovu, kuri  stāstīja populārākās azerbaidžāņu leģendas.  Bērni atzina, ka par Kaukāza tautām viņu zināšanas ir minimālas, un šādas tikšanās vairo viņu zināšanas un izpratni par tautu un kultūru dažādību.

Ziņu sagatavoja:
Solvita Štekerhofa
Ventspils bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītājas p.i.
Tālr.: 636 27361