Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

26.01.2016. plkst.19.00

 

Lasītāju kluba pasākums

Rainis “Zelta zirgs”: luga un animācijas filma