Sportiskās erudīcijas konkursā internetā "No Pekinas līdz Vankūverai", kuru rīkoja portāls www.ParSportu.lv sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" un Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, uzvarējusi Vārkavas vidusskolas bibliotēkas lasītāja Aija Gavare.

Noteikta arī konkursa Radošākā bibliotekāre – Bauskas Centrālās bibliotēkas Interneta lasītavas vadītāja Ērika Pelcere, kura šo titulu ieguvusi par aktivitāti konkursa popularizēšanu un lasītāju informēšanu. Abas veiksmīgās konkursa dalībnieces saņēma galveno balvu – ceļazīmi ekskursijai uz Eiropas Parlamentu.

 

Konkurss "No Pekinas līdz Vankūverai" noritēja no 8. marta līdz  6. aprīlim, un mēneša laikā tika noskaidrots prasmīgākais olimpiskās informācijas meklētājs internetā. Konkursā piedalīties bija aicināts ikviens sporta interesents, kurš apmeklē bibliotēku, jo atbilstoši rīkotāju mērķiem un konkursa misijai dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sporta erudīcijas konkurss internetā tika rīkots, lai veicinātu iedzīvotāju interesi un zināšanas par sportu, kā arī lai  stimulētu interneta lietotājus pilnveidot savas prasmes informācijas meklēšanā internetā un dažādu sabiedriski aktuālo un uzziņu portālu izmantošanā. Konkurss tika piedāvāts arī kā papildu instruments bibliotēkām darbā ar lasītājiem, lai ar tā palīdzību aizvien plašāku sabiedrības loku informētu par bibliotēkās pieejamo jauno tehnoloģiju iespējām meklēt, uzzināt un iegūt zināšanas par sev interesējošām jomām un  dažādiem nozīmīgiem sabiedriskajiem procesiem. "Mūsu skolēni šajā konkursā aktīvi piedalījās divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Vārkavas vidusskolā ir ļoti labs sporta skolotājs, kas veicinājis skolēnu panākumus visas Latvijas mērogā un līdz ar to arī interesi par sportu. Savukārt bibliotēkā vienmēr cenšos ieinteresēt skolēnus par dažādiem jaunumiem, izziņas un mācību procesā noderīgu portālu piedāvātajām iespējām internetā. Šādi konkursi ir vajadzīgi, arī pati bieži vien sarīkoju nelielus konkursiņus  dažādu vecuma grupu skolēniem, jo ar šo konkursu palīdzību tiek atbalstīts mācību process – daudz ko iemācāmies, tikai praktiski darbojoties, un konkursi ir stimuls, kas veicina šādu praktisku darbošanos ar elektroniskajām datu bāzēm un informatīvi izglītojošajiem interneta resursiem," uzskata Vārkavas vidusskolas bibliotēkas vadītāja Melita Pastare.


Konkursa jautājumi trīs reizes nedēļā tika publicēti portālā www.ParSportu.lv, un  katras nedēļas trīs prasmīgākie atbildētāji saņēma pārsteiguma balvas – biļetes uz Latvijas hokeja izlases spēlēm.

 

ParSportu.lv


Portāls ParSportu.lv ir sporta tematikai veltīta interneta vietne, kurā regulāri tiek publicētas sporta aktualitātes, sacensību apskati, komandu apraksti, kā arī cita veida informācija par sportu.

 

Par v/a "Kultūras informācijas sistēmas"


V/a "Kultūras informācijas sistēmas" ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma jeb "Gaismas tīkls"  un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", kura ietvaros pašvaldību bibliotēkas tika apgādātas ar datoriem, programmatūru, multifunkcionālajām tehnoloģiskajām iekārtām un ātrgaitas interneta pieslēgumu.

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67844902; 29119713
www.kis.gov.lv