Rīga, LETA. Apstiprināti jauni Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) ekspertu komisiju locekļi, aģentūru LETA informēja fonda preses sekretāre Jana Rudzīte.

Ekspertu komisiju locekļi darbu VKKF sāks no 2010. gada 10. maija, jo daļai ekspertu saskaņā ar VKKF nozares ekspertu komisijas izveidošanas un darba kārtības nolikumu darbības pilnvaru laiks - divi gadi - ir beidzies. Tuvākajā laikā ekspertu komisiju sēdēs tiks ievēlēti nozaru priekšsēdētāji.

 

Nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāji saskaņā ar likumu par VKKF ir VKKF padomes sastāvā. VKKF padomes priekšsēdētāju ievēlēs pēc padomes sastāva apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

VKKF nozaru eksperti no 2010. gada 10. maija filmu mākslas nozarē būs Lelde Ozola, Dita Rietuma, Anrijs Krenbergs, Edmunds Jansons, Uldis Cekuls, Jānis Putniņš, Anna Rozenvalde.

 

Kultūras mantojuma nozares eksperti būs Zaiga Gaile, Agrita Ozola, Dace Čoldere, Ilmārs Dirveiks, Dainis Bruģis, Valdis Bērziņš, Dagnija Baltiņa.

 

Literatūras nozarē eksperti būs Liega Piešiņa, Andris Vilks, Maira Asare, Artis Svece, Mudīte Treimane, Arno Jundze, Maija Burima.

 

Mūzikas un dejas mākslas nozares eksperti - Normunds Vīksne, Gunda Vaivode, Dace Bluķe, Ināra Jakubone, Jānis Maļeckis, Andris Dzenītis, Elita Bukovska.

 

Dizaina un arhitektūras nozarē par ekspertiem iecelti Inta Maldupe, Martins Vizbulis, Sandra Treija, Barbara Ābele, Jānis Brants, Zane Biteniece, Andris Kronbergs.

 

Teātra mākslas nozarē eksperti būs Lauris Gundars, Andra Rutkēviča, Herberts Laukšteins, Līga Ulberte, Ingrīda Vilkārse, Zane Kreicberga, Māra Ķimele.

 

Tradicionālās kultūras nozarē eksperti būs Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ziedīte Muze, Ieva Vītola, Ruta Cibule, Ilze Apsiņa, Ilze Šarkovska - Liepiņa, Linda Rubena.

 

Vizuālās mākslas nozares eksperti būs Andris Vītoliņš, Mārtiņš Lablaiks, Jana Kukaine, Henrihs Vorkals, Mārtiņš Ratniks, Gļebs Panteļējevs, Stella Pelše.

 

VKKF nozares ekspertu komisijas mērķis ir, izvērtējot nozares attīstības perspektīvas, sniegt VKKF padomei atzinumu par līdzekļu piešķiršanu, lai saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām finansiāli atbalstītu nozares kvalitatīvu, nepārtrauktu un daudzveidīgu attīstību.


VKKF nozares ekspertu komisijas uzdevumi ir izvērtēt attiecīgajā nozarē VKKF iesniegtos projektus un mūža stipendiju pieteikumus, izvērtēt attiecīgajā nozarē iesniegtos radošo braucienu pieteikumus, sniegt VKKF padomei atzinumu par līdzekļu piešķiršanu konkrētam projektam, izvērtēt VKKF direktora ziņojumus par VKKF finansiāli atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un VKKF līdzekļu izmantošanu, iesniegt VKKF padomei priekšlikumus par VKKF finansiāli atbalstīto projektu turpmākas finansēšanas pārtraukšanu, ja projekta īstenošana neatbilst VKKF mērķim vai uzdevumiem, kā arī pildīt citas likumā un VKKF padomes lēmumos noteiktās funkcijas.

 

VKKF līdz šī gada 7. maijam plkst. 12 pieņems pieteikumus šī gada otrajā kultūras projektu konkursā. Saņemtos projektus vērtēs jaunizveidotās ekspertu komisijas. Projektu iesniedzējiem, gatavojot pieteikumus konkursam, jāpievērš uzmanība vairākām izmaiņām - nozares ir definējušas tām atbilstošos projektu veidus, vairs nav iespējams iesniegt projektus "Starpnozarē", jo šī nozare ir likvidēta. Projektu veidi, ko līdz šim izskatīja "Starpnozares" ekspertu komisija, ir sadalīti starp pārējām nozarēm, piemēram, ar bibliotēkām saistītos projektus izskatīs "Literatūras nozare", ar arhīviem - "Kultūras mantojums", ar dzīvesstāstu pētniecību - "Tradicionālās kultūras nozare".

Ziņu sagatavoja:
Daiga Kļanska LETA
Copyright © LETA