Latvijas Universitātes Bibliotēka no 19.-23. aprīlim rīko Bibliotēkas nedēļu - "E-resursu dienas", kas notiks LU Bibliotēkas centrālajā bibliotēkā un visās nozaru bibliotēkās.

"E-resursu dienās" LU Bibliotēka studentiem, mācībspēkiem un citiem interesentiem piedāvā:

- saņemt konsultācijas par e-resursiem,
- apmeklēt e-resursu prezentācijas,
- piedalīties konkursos un iegūt balvas,

- saņemt informatīvos materiālus.

 

Elektroniskie informācijas resursi - e-žurnāli, e-grāmatas un datubāzes ieņem arvien nozīmīgāku lomu izglītībā un pētniecībā. Tāpēc organizēto pasākumu mērķis ir informēt par LU Bibliotēkas piedāvātajiem elektroniskajiem informācijas resursiem - LU datubāzēm, e-grāmatām, e-žurnāliem un citiem resursiem, to pieejamību un izmantošanas iespējām.


Latvijas Universitātē šobrīd pieejamas 40 abonētās datubāzes, kas satur vairākus desmitus tūkstošus e-žurnālus un e-grāmatas. Bez abonētajām datubāzēm LU Bibliotēka regulāri piedāvā izmēģinājuma pieejas datubāzes, kā arī aptuveni 100 saites uz brīvpieejas datubāzēm.


Savukārt Kopkatalogs un LU Bibliotēkas veidotās datubāzes atspoguļo LU Bibliotēkas krājumu un sniedz informāciju par LU intelektuālo īpašumu - LU izstrādātajām un aizstāvētajām disertācijām, LU aizstāvētajiem noslēguma darbiem un LU mācībspēku publikācijām.

 

"E-resursu dienās" konsultācijas par e-resursu izmantošanu, pieejamību un citiem jautājumiem iespējams saņemt visu nedēļu LU Bibliotēkas centrālajā bibliotēkā un jebkurā nozaru bibliotēkā. Organizēto pasākumu - e-resursu prezentāciju, apmācību un konkursu norises vieta un laiks norādīti pasākumu programmā LU portālā - http://www.lu.lv/zinas/t/2616/ 

 

Aicinām izmantot iespēju piedalīties šajās aktivitātēs un uzzināt vairāk par e-resursiem, kas piedāvā plašas iespējas uzlabot studijas un pētniecisko darbu!

 

Papildus informācijai: http://www.lu.lv/biblioteka

Ziņu sagatavoja:
Uģis Šķēle
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Tālr.: 67034432

Tagi: Bibliotēku nedēļa 2010