Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu, Naudas plānošanas centrs ar valsts aġentūras "Kultūras informācijas sistēmas" atbalstu kopā ar sadarbības partneriem turpina praktisku semināru ciklu iedzīvotājiem un bibliotēku lietotājiem.

Tā dalībnieki varēs apgūt, kā, izmantojot dažādus rīkus un interneta resursus, var ietaupīt, sabalansēt savu naudas plūsmu un arī nopelnīt.

 

Seminārs "Praktiski rīki un metodes personīgās naudas plūsmas sabalansēšanai" 15. aprīlī no plkst. 11.00.-14.00. norisināsies Jelgavas rajona Ozolnieku bibliotēkā, Rīgas ielā 29, savukārt no plkst. 15.00.-18.00. Jelgavas zinātniskajā bibliotēkā, Akadēmijas ielā 26. Papildu visi apmeklētāji saņems apliecinājumu par tēmas apgūšanu un informatīvus materiālus.

 

Semināri norisināsies bibliotēkas datorklasē, kur, izmantojot tās datorus un līdzpaņemtos klēpjdatorus, varēs apgūt bibliotēkā pieejamos bezmaksas pakalpojumus un izdevīgākos apdrošinājumus nosacījumus internetā. Tāpat eksperti demonstrēs, kā veidot personīgās naudas plūsmas pārskatu, un skaidros jautājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa un tā deklarācijas aizpildīšanu.

 

"Teju katru dienu e-pastā info@vissparnaudu.lv saņemam jautājumus, kā risināt dažādus finanšu jautājumus un kur gūt papildu naudas līdzekļus. Katrs gadījums, protams, ir individuāls, un seminārs ir kā atbilde tiem cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt, kā var efektīvi vadīt savu naudas plūsmu un izprast nodokļu izmaiņas. Turklāt, ja pērn kopā ar psihologiem, GE Money Bank ekspertiem un citiem speciālistiem semināros jau stāstījām par budžeta plānošanu, tad šogad esam uzlikuši latiņu augstāk, to laikā veicot arī praktiskās apmācības," stāsta Signe Bierande, Naudas plānošanas centra vadītāja.

 

Demonstrējot dažādus rīkus un iepazīstinot ar interneta resursu sniegtajām iespējām, seminārus Ozolnieku bibliotēkas mobilajā datorklasē vadīs tās  vadītāja Ingrīda Krieķe, Jelgavā - Zinātniskās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota, kā arī Naudas plānošanas centra eksperti SIA Euroaudit pārstāvis Valdis Keišs un If Apdrošināšana sadarbības projektu vadītājs Andis Suseklis. 

 

"Projektā "Trešais Tēva dēls" izveidotajos mācību centros kopš rudens esam uzsākuši jaunu posmu apmācību procesā – apmācības lietotājiem. Sākotnēji datora un interneta lietošanas prasmēs apmācījām bibliotekārus, lai viņi varētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu bibliotēku apmeklētājiem. Tagad ejam soli tālāk un piedāvājam bezmaksas seminārus iedzīvotājiem, kuri pēc tam bibliotēkās mācēs prasmīgi lietot tajā piedāvātās daudzveidīgās tehnoloģiskās iespējas. Šajā semināru ciklā izmantosim esošās iestrādes, aicinot jau apmācītos bibliotekārus stāstīt auditorijai par dažādiem bezmaksas pakalpojumiem un elektroniskajiem resursiem bibliotēkās," norāda Inga Niedra, valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" apmācību koordinatore.

 

Par Naudas plānošanas centru


Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. NPC uzturēšanu un pamatdarbību nodrošina AS GE Money Bank, papildu aktivitātes tiek īstenotas ar piesaistīto partneru atbalstu.

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902; 29119713
www.kis.gov.lv