Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Laboratoriju mājas un Zinātniskās bibliotēkas jaunās ēkas svinīgā atklāšana notiks otrdien, 8.decembrī, plkst. 14 Paula Valdena ielā 1, Ķīpsalā.

Ar ēku atklāšanu RTU studentu pilsētiņas būvniecībā ir noslēdzies viens posms, kura laikā ir uzceltas jaunas un renovēta lielākā daļa Ķīpsalā esošo RTU fakultāšu ēku.

 

"Mums ir nepieciešama ērta un moderna vide, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, izcilību pētniecībā un valorizāciju jeb zinātnisko pētījumu rezultātā izveidoto produktu komercializāciju. Šādu vidi veidojam, Ķīpsalā attīstot RTU studentu pilsētiņu, kas tuvākajā nākotnē kļūs par Baltijā modernāko inženierzinātņu centru," saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

 

Laboratoriju mājā galvenokārt būs koncentrētas divu RTU fakultāšu – Enerģētikas un elektrotehnikas un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas   laboratorijas. Tur RTU zinātnieki un studenti varēs pilnveidot savu zinātnisko kapacitāti, jo modernajās laboratorijās būs sarežģītu ekspertīžu veikšanai nepieciešamais aprīkojums. Ar šīm iekārtām varēs veikt starptautiskā līmenī konkurētspējīgu zinātnisko darbību un izstrādāt pētījumus Latvijas un citu valstu uzņēmumiem, tādējādi veicinot to konkurētspēju un valsts ekonomisko izaugsmi.

 

RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunajā ēkā bibliotēkas krājums  aptuveni 1 700 000 dokumentu inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs  būs koncentrēts vienkopus, un tas radīs jaunas iespējas bibliotēkas attīstībā un jaunu pakalpojumu sniegšanā. Ēkā paredzēta lasītava, kas studentiem būs atvērta 24 stundas septiņas dienas nedēļā. Šeit būs arī krājums brīvpieejā, retumu lasītava, mācībspēku lasītava, individuālās kabīnes un grupu telpas, kā arī transformējama konferenču zāle.

 

Jauno ēku atklāšana noris RTU studentu pilsētiņas jubilejas zīmē, jo RTU teritoriālā kompleksa būvniecība Ķīpsalā sākās pirms 50 gadiem, taču Latvijas neatkarības pirmsākumos līdzekļu trūkuma dēļ tā tika pārtraukta. Fakultāšu mītņu renovāciju un jaunu ēku būvniecību RTU atkal atsāka pirms pieciem gadiem, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam.

 

Kaut arī viens liels būvniecības posms ir noslēdzies, RTU turpinās attīstīt savu studentu pilsētiņu, Ķīpsalā koncentrējot RTU fakultāšu, zinātniskās darbības un administrācijas ēkas.

 

Papildu informācija: Aigars Ločmelis, RTU rektora vietnieks infrastruktūras attīstības jautājumos. Tālr. 67089724 E-pasts: aigars.locmelis@rtu.lv

Ziņu sagatavoja:

Dita Arāja, RTU Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tagi: RTU Zinātniskā bibliotēka