2015. gada 10. decembrī plkst.14.00

Kursīšu pagasta pārvaldes zālē (2.stāvā)

 

Pasākums “Laiks esi tu”

tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši


Aicināti visi interesenti iepazīties ar literatūras izstādi „Gundegas Repšes personības spogulī: darbi un dzīve” pagasta bibliotēkā!

 

Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.