2015. gada 4. un 5. decembrī Rīgā, Visvalža ielā 4a norisināsies X zinātniskā starptautiskā konference "Literatūra un reliģija". Šī gada konferences fokusā – mīts par Bābeles mītu kino, teātrī, mākslā, mūzikā un, protams, literatūrā.

Divās paralēlās sekcijās izskanēs vairāk nekā 30 priekšlasījumi, kas veltīti kultūras un reliģijas attiecībām. Tēmu loks ir plašs un aizraujošs: kino, mūzikli, masu kultūra, glezniecība, viduslaiku māksla un kartogrāfija, tiesību zinātnes, latviešu un igauņu literatūras klasiķi un laikmetīgie pārstāvji, krievu autoru rakstniecība u.c.  Raiņa un Aspazijas gadā nozīmīgs būs arī ieskats Raiņa rokrakstos. Ekskluzīvi būs priekšlasījumi par jūdaisma attiecībām ar kultūru, aktuāli – islāma un literatūras attiecību analīze mūsdienu literatūrā. Īpaša referentu uzmanība pievērsta vēsturiskajam romānam.

 

Referentu vidū – pieredzējuši un jauni pētnieki, zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Serbijas, Gruzijas, Polijas un ASV.

 

Konferenci organizē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa sadarbībā ar literāro tekstu portālu www.ubisunt.lu.lv un teātra procesu vietni www.kroders.lv.

 

Konferences rīcībkomiteja: Prof. Ieva Kalniņa, prof. Māra Grudule, PhD.candid. Jūlija Dibovska.

 

PROGRAMMA

 

Ieeja brīva.