Sākusi darboties digitāla platforma, kurā ikviens aicināts dāvināt savu brīvprātīgā laiku Latvijas valsts simtgadei. Vietnē www.lv100.lv, aizpildot vieglu un atraktīvu testu, katram ir iespēja iesaistīties simtgades sagatavošanas procesā.

Norādot veltītā laika apjomu, sev tuvākās prasmes un vietu Latvijas teritorijā, digitālā platforma piedāvā vienu no pieciem rīcības virzieniem, kurā veltīt savu laiku Latvijas simtgadei vai brīvprātīgi iesaistīties simtgades pasākumos turpmākajos gados. Dāvinātās stundas ir kā apņemšanās turpmāk nebūt vērotājam, bet darītājam.

 

Dāvinātās stundas tiks apkopotas un sistematizētas īpašā digitālā laika bankā. Ar laiku, simtgades digitālajai platformai attīstoties, katrs, kurš būs dāvinājis savu laiku tiks aicināts brīvprātīgi iesaistīties simtgades pasākumu sagatavošanā vai norisē atkarībā no testā izvēlētās darbības jomas – kā digitālais palīgs, spēka mitriķis, koordinators, vēstnesis vai radošais palīgs. Uzaicinājumu līdzdarboties dāvinātāji saņems uz norādīto e-pastu.

 

Kā pirmie savu brīvprātīgo laiku dāvināja kultūras ministre Dace Melbārde, ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta un Latvijas Radio 4 žurnāliste Tatjana Zandersone.

 

"Vēlos visus sirsnīgi apsveikt valsts svētkos! Šis ir vispiemērotākais brīdis atskatīties, ko esam paveikuši, gatavojoties vēl lielākam notikumam - Latvijas valsts simtgadei, kuru veidosim visi kopā. Francijas notikumu konteksts, protams, liek skatīties uz gaidāmajām svinībām, daudz vairāk domājot par sabiedrības noskaņojumu, sabiedrības saliedētību. Svarīgi, lai cilvēki paši uzņemtos iniciatīvu un atbildību par savas valsts nākotni, jo piederības sajūtu visvairāk veicina aktīva iesaistīšanās valsts veidošanā. Tāpēc Latvijas simtgades programmu redzam kā atvērtu ietvaru, kurā definēti mērķi un uzdevumi, bet kura vienlaikus iedvesmos Latvijas iedzīvotājus nākt ar savām idejām, priekšlikumiem un dāvanām Latvijai." atzīmē Dace Melbārde.

 

"Dzimšanas diena ir arī tad, ja to svin valsts. Varam ļaut, lai jubilārs vienatnē organizē, cienā, izklaidē, bet varam būt arī labi draugi un palīdzēt iepriecināt Latviju simtgadē! Lai radītu sajūtu par personiskiem svētkiem, aicinām cilvēkus līdzdarboties un gūt baudu no gatavošanās tiem. Tā ir brīvprātīga laika platforma sabiedriskajā medijā kopējo svētku sagatavošanai. Brīvprātīgās stundas tiks savāktas kopā un rezultātā, uzdāvināsim Latvijai vismaz vēl vienu simtgadi," stāsta Latvijas Radio radošā direktore Una Rozenbauma."Platforma turpmāk kalpos arī kā pastāvīgs saziņas veids starp sabiedrību un simtgades organizatoriem. Tā ar laiku tiks papildināta ar plānotajiem pasākumiem, pilnveidojot ziņu bāzi un izveidojot simtgades pasākumu kalendāru," papildina KM Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta.

 

Vietne www.lv100.lv izveidota, sadarbojoties Kultūras ministrijai un Latvijas sabiedriskajiem medijiem  Latvijas Radio, Latvijas Televīzijai un Latvijas sabiedrisko mediju portālam lsm.lv.Latvijas valsts simtgades svētku programmu paredzēts īstenot piecu gadu laikā no 2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas veidojuši Latvijas valsti. Latvijas valsts simtgades nodrošināšana kopš 2014. gada beigām nodota Kultūras ministrijas (KM) pārziņā. Lai izstrādātu simtgades programmas mērķus, pamatprincipus, programmu un komunikācijas vadlīnijas un domu apmaiņā iesaistītu plašu sabiedrību, KM ir izveidojusi simtgades svinību struktūru un organizāciju. Lai uzturētu pastāvīgu dialogu ar dažādām sabiedrības grupām, ir notikušas dažādas domu apmaiņu grupu tikšanās  vēstures, izglītības, kultūras, Baltijas valstu sadarbības, diasporas, jauniešu un citas. KM rīkojusi dažādu auditoriju seminārus un diskusijas visos Latvijas reģionos, iegūstot atgriezenisko saiti par sajūtām, ar kādām cilvēki vēlētos sagaidīt simtgadi. Pēc kultūras ministres Daces Melbārdes pirms nepilna gada izteiktā aicinājuma KM saņēmusi vairākus simtus ideju, ieteikumu un padomu no Latvijas iedzīvotājiem un tautiešiem ārvalstīs. Šīm idejām bijusi liela loma simtgades programmas uzstādījumu un mērķu definēšanā.

 

Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. Valsts prezidents Raimonds Vējonis būs Latvijas simtgades svinību patrons.

Ziņu sagatavoja:

Linda Pavļuta 
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja